Świadectwo Adama z konferencji Grace Challenge

1 kolorKonferencja Grace Challenge była kolejnym, ważnym krokiem na drodze odkrywania mocy Bożej łaski, drodze, na którą sam Bóg zaczął wprowadzać mnie już kilka miesięcy wcześniej. To co charakteryzowało tę konferencję to koncentracja nie na człowieku i jego możliwościach, ale na tym czego dokonał JEZUS! Bardzo głębokie, wielopłaszczyznowe przesłanie, wzbudzało we mnie jeszcze więcej wdzięczności i miłości dla Jezusa oraz zachęcało do życia w pasji dla Boga i Jego Kościoła. Był to czas odkrywania odwiecznych prawd zawartych w Biblii bez okularów ludzkiej tradycji. Wyjeżdżając wiedziałem, że to był ważny moment w moim chodzeniu z Bogiem i służbie. Wiem, że zaczęło się coś nowego, pięknego, stare prawdy zaczęły lśnić nowym blaskiem. Sola Gratia!

Dziękuję Panu Bogu za Jego łaskę a organizatorom za odwagę i zaangażowanie.

Z wyrazami miłości Adam Burandt pastor KZ Nowe Życie w Bytowie

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz